Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro odběratele a dodavatele

 

  1. Obecná ustanovení

1.1.      Tyto Zásady osobních údajů vás informují o tom, jak zpracovatel:

Sufushop, s.r.o., IČ: 17489687 (NEPLÁTCE DPH), se sídlem: Božetěchova 2620/75, Královo Pole, 612 00 Brno

(dále jen Sufushop nebo též „my“) získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti v souvislosti s objednávkami a dodávkami zboží a služeb, provozem internetových stránek, a jak dále s vašimi osobní údaji nakládá a chrání je.

1.2.      Odběrem našeho zboží, využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

1.3.      Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se fyzické osoby, identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou, a nebo vašich zaměstnanců. Veškeré dodávky zboží a služeb, které poskytujeme, jsou určeny pro vás jakožto mého odběratele, který jedná v rámci své osobní činnosti, obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je mým odběratelem (dále jen „odběratel“ nebo též „vy“).

1.4.      Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, informovat vás o vašich právech, jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat.

1.5.      Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

  1. Správce osobních údajů

2.1.      Správcem vašich osobních údajů jsme my

2.2.      Aktuální kontaktní údaje naleznete na https://www.sufu.cz/kontakty/

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.1.      Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

4.1.      Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

          4.1.1.   Nákup zboží a služeb

                      Abychom mohli zpracovat vaše objednávky, zakázky a doručit vám či od vás odebrat objednané zboží a služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem (zejména pokud objednáváte či odebíráte zboží jako zaměstnanec).

          4.1.2.   Rozsah zpracovávaných údajů.

          4.1.3.   Jedná se tak zejména o následující údaje:

                       4.1.3.1.           jméno

                       4.1.3.2.           příjmení

                       4.1.3.3.           adresa (v případě OSVČ, společnosti či občana)

                       4.1.3.4.           doručovací adresa (v případě OSVČ, společnosti či občana)

                       4.1.3.5.           e-mail kontaktní

                       4.1.3.6.           telefonní číslo (v případě OSVČ, společnosti či občana)

                       4.1.3.7.           IČO (v případě OSVČ, společnosti)

                       4.1.3.8.           DIČ (v případě OSVČ, společnosti)

                       4.1.3.9.           název společnosti (případně OSVČ) v případě že vystupujete jako zaměstnanec

4.2.      Osobní údaje zpracováváme při poskytování zboží a služeb odběratelům, plnění kupních smluv a zajištění dodávek objednaného zboží, dále při příjmu zboží a služeb od dodavatelů a případné upomínky plateb za dodané zboží a služby a také pro případné reklamace zboží. Údaje uchováváme po dobu trvání smluvního stavu s odběratelem či dodavatelem. Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec odběratele a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah). Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro zpracování vaší či naší objednávky a naplnění kupní smlouvy, popř. po dobu trvání smluvního vztahu (např. v případě rámcové smlouvy).

4.3.      Pokud jste nám jako nakupující zákazník nezakázali zasílání obchodních sdělení, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro případné zasílání mých novinek (newsletteru - obchodního sdělení) dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to až po dobu 10 let.

4.4.      Osobní údaje týkající se vaší platební historie mohou být využívané k profilování, které je nezbytnou součástí plnění smluvního vztahu mezi námi a odběratelem. V některých případech, pokud bude platební historie vyhodnocena jako ne zcela vyhovující, může dojít ke změně vaší přednastavené platební metody. V takovém případě vám budeme zboží dodávat pouze za hotovostní platby.

4.5.      Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách, účtenkách a dodacích listech). Zákony (např. zákon o účetnictví či zákon o DPH) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

4.6.      V případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek, platbu bychom od vás vůbec neobdrželi, případně nám z vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků naší společnosti. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty.

  1. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

 5.1.      Příjemci osobních údajů

             5.1.1.   Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména

                          5.1.1.1.           se společnostmi podílejícími se na expedici zboží ( např. Zásilkovna, PPL, Česká pošta, Balíkovna, Uloženka)

                          5.1.1.2.           s řidiči, kteří s vámi mohou komunikovat za účelem plnění smluvních povinností mezi naší společností a vámi jako odběratelem, včetně zajištění objednávek a doručení objednaného zboží;

                          5.1.1.3.           s provozovatelem e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

                          5.1.1.4.           s dodavateli mých IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim osobním údajům.

                          5.1.1.5.           se společností podílející se na expedici a zpracování plateb (GoPay)

                          5.1.1.6.           s externími zpracovateli - právními zástupci, účetními a daňovými poradci, pokud je to nezbytné pro vedení účetní a daňové agendy,  vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

             5.1.2. Dále bychom vás chtěl informovat o tom, že vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

             5.1.3. K získávání hodnocení nákupů využíváme také službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a
vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

  1. Záruky

6.1.      Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

  1. Zabezpečení dat

 7.1.      Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

  1. Vaše práva jako subjektu údajů

8.1.      Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 5. těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

8.2.      Pokud si přejete uplatnit tato práva a nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím zveřejněného emailu na https://www.sufu.cz/kontakty/

8.3.      Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

8.4.      Co můžete požadovat:

            8.4.1.   V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení mého zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů k marketingovým účelům, který jste nám případně poskytli.

            8.4.2.   Oprava vašich osobních údajů

                        Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud máte vytvořený zákaznický účet na našich stránkách můžete některé údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Pokud některé údaje není možné opravit prostřednictvím vašeho zákaznického účtu a nebo tento účet nemáte vytvořený, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu na následujícím odkazu: https://www.sufu.cz/kontakty/

                        Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

            8.4.3.   Vymazání vašich osobních údajů

                        Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

            8.4.4.   Odvolání souhlasu

                        Udělený souhlas ke zpracování údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu uvedeném na následujícím odkazu: https://www.sufu.cz/kontakty/. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem uvedeným v odstavci Vymazání vašich osobních údajů.

                        Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

            8.4.5.   Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

                         Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména tedy ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

            8.4.6.   Omezení zpracování

                        Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

  1. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

9.1.      Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

  1. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

10.1.    Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

 

 

V Brně dne 3. 1. 2023

 

sufu.cz na biano.cz